New Japan Pro Wrestling Super Grade Tag League VI 1996 Ticket Stub

New Japan Pro Wrestling Super Grade Tag League VI 1996 Ticket Stub

First Row Collectibles

  • $69.99

Only 1 left!

Super Grade Tag League VI


October 13 - November 1, 1996

1. Keiji Mutoh & Rick Steiner 10
2. Shinya Hashimoto & Scott Norton (winners) 9
3. Kazuo Yamazaki & Takashi Iizuka 6
4. Riki Choshu & Kensuke Sasaki 6
5. Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan 5
6. Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi 5
7. Tatsumi Fujinami & Shiro Koshinaka 4
8. Steve Regal & David Taylor 2


Grand Final
Hashimoto & Norton beat Mutoh & Steiner
(21:54) when Hashimoto pinned Steiner


We Also Recommend